سیماک چه اهمیتی دارد؟

اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور

با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرآیندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق و یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت‌وساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدّی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌وساز به طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدّی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامة عمل می‌پوشد.

2- زیرساخت یکپارچه برای مبادلة الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و کارآفرینی

برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت‌وساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذیربط مبادله می‌شود.

حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدّی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادلة این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.